Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Phần mềm học tiếng anh Lớp 4, 5 Let's Learn English

Phần mềm được biên soạn theo nội dung SGK và SBT lớp 4 và lớp 5 rất tiện lợi cho việc học sinh tự học cũng như các phụ huynh hướng dẫn, giúp đỡ con em mình học tốt hơn môn Tiếng Anh (mặc dù phụ huynh không biết nhiều Tiếng Anh).
Lưu ý: Let's Learn 2 (Lớp 4) chỉ dùng cho ôn tập hè vì năm học 2012-2013 sẽ dùng sách mới
Let's Learn 3 (Lớp 5) vẫn được dùng trong năm học 2012-20130 nhận xét:

Đăng nhận xét